“We were all adequate to stand; it's our choice to fall."

Dreamarian

Spring

De naam 'Spring' is afgeleid van 'Flora'. Een godin uit de oudheid voor o.a. de Romeinen en Sabijnen. Zij staat symbool voor een nieuw begin, groei en bloei.

Ik voel me verbonden met de naam 'Spring', het seizoen waarin ik ben geboren. Het herinnert me eraan dat alles altijd in verandering is en nieuwe mogelijkheden en paden zich continu aandienen. Dit inspireert me in mijn werk en levenshouding.

Vanuit deze bodem wordt ik verder gevoed en geïnspireerd door mensen, natuur en levenservaringen. Dit probeer ik te kanaliseren in mijn kunst. Zo hoop ik dat mijn werk inspiratievolle momenten, mensen en initiatieven onder de aandacht mag brengen.

Ik kijk ernaar uit te beleven wat hieruit voortvloeit.